Image

Прием

Необходимите документи, които трябва да представите след класирането на детето Ви в ДГ "Космонавт" са посочени в заявлението за записване
Image

Образователна програма

Детска градина "Космонавт" работи по утвърдена от МОН Програма за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Програмната система, която детското заведение прилага е на издателство "Изкуства" – „Аз съм в детската градина" - за децата от първа до трета група и „Аз ще бъда ученик" – за децата от четвърта група.
Image

Допълнителни дейности

Чуждоезиково обучение
Български народни танци и фолклор
Модерни танци
Футбол
Бойни изкуства
Image

За вас родители

Ако до този момент детето ви е не е посещавало ясли, то с навършването на 3 годишна възраст изниква въпросът дали да продължавате да го гледате (вие или някой друг) у дома, или да го запишете на детска градина. Съмненията на много майки са свързани
Copyright © 2015 - 2022 Космонавт