Образователна програма

Детска градина "Космонавт" работи по утвърдена от МОН Програма за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Програмната система, която детското заведение прилага е на издателство "Изкуства" – „Аз съм в детската градина" - за децата от първа до трета група и „Аз ще бъда ученик" – за децата от четвърта група.

Педагогическият екип при ДГ "Космонавт" избра да работи по тази Програмна система, защото тя е интегрирана, интерактивна и иновационна, доказала се във извънредната пандемична ситуация през учебната 2019/2020 година – напълно приложима за дистанционно и онлайн обучение, с разработени в електронен вариант ситуации и упражнения за децата от всички възрасти.

Разработена е като естествена основа и по посока на реализирането на целта за подготовка на детето за училищно обучение. Осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи на развитието им.

Заложеното образователно съдържание е съобразено със специфичните особености и потребности на децата от съответните възрасти и е гарантиран плавен преход към по-високите нива на развитие на процесите на възпитание и обучение, в контекста на новота време.

Copyright © 2015 - 2022 Космонавт