Дневен режим за учебната 2017/2018г.

Време Режимни моменти
7.00 – 8.30 Прием, дейност по избор, индивидуални разговори
8.30 – 8.40 Утринно раздвижване
8.40 – 9.00 Тоалет, закуска
9.00 -10.00 Организирани занимания
10.00 – 10.15 Подкрепяща закуска
10.15 – 11.45 Игри на открито, ИПС, дейност по избор/ дейности над ДОИ
11.45 – 12.00 Тоалет
12.00 – 12.45 Обяд
12.45 – 13.00 Тоалет
13.00 – 15.30 Сън
15.30 – 15.45 Тоалет
15.45 – 16.00 Подвижни игри
16.00 – 16.30 Закуска
16.30 – 17.00 Занимания по програма
17.00 – 19.00 Дейност по избор, изпращане