Образователна програма

Детска градина "Космонавт" работи по образователна програма "Активността на детето в ДГ" на проф. Надежда Витанова и колектив и Програма за подготвителни групи на МОН. Програмната система, която детското заведение прилага е "Приказни пътечки" и "Здравей, училище" на издателство "Булвест ".

Педагогическият екип при ДГ "Космонавт" избра да работи по тази система, защото тя е интегрирана, интерактивна и иновационна.

Разработена е като естествена основа и по посока на реализирането на целта за подготовкоа на детето за училищно обучение. Осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи на развитието им.

Заложеното образователно съдържание е съобразено със специфичните особености и потребности на децата от съответните възрасти и е гарантиран плавен преход към по-високите нива на развитие на процесите на възпитание и обучение.