Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Информирано съгласие

Писмо на министъра на образованието и науката от 20.05.2020