Семейна атмосфера и агресивност

Основна причина за появата на агресивно поведение при децата са лошите семейни отношения. Като резултат от подобни отношения се появяват фрустрации на базови потребности, страх, недоверие, враждебност, които детето много лесно редуцира във враждебни отговори. В подобна атмосфера децата откриват, че агресията е оправдана и че е начин за справяне със ситуациите.

Лошите семейни отношения могат да придобият различни форми, но това, което ги обединява, е отсъствието на любов, загриженост и разбиране на детето. Следните две основни нагласи на родителите имат разрушително влияние върху детето:

Лошите отношения са често свързани с определени погрешни разбирания:

Освен посочените съществуват и вярвания, които издават крайна отчужденост и заетост на родителите със самите себе си: