Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

СДВХ се определя от квалифицирани специалисти въз основа на определени критерии при условие, че симптомите са били наблюдавани за период от поне 6 месеца.

Прояви:

Разстройство на вниманието

Импулсивност

Двигателна и говорна активност

Правила за работа с деца с хиперактивност

Съвети: