Социализация. Първите дни в детската градина

Детската градина приема всички деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас в зависимост от свободните места, без оглед на раса, националност или обществено положение на родителите.

Една от главните задачи на детската градина е да се грижи за децата, докато техните родители са на работа. Обаче родителите виждат и друга полза, защото детската градина е преди всичко място за възпитание и обучение (социално, двигателно, езиково и др.) и освен това е заведение за предучилищна подготовка. В последните си две роли детската градина от създаването си до днес показва невероятен педагогически динамизъм, който най-често се дължи на мотивиран и високо професионален персонал

Детската градина, чиято основна цел е физическото, нравственото и интелектуалното развитие на детето, на всички деца в нея, неизбежно се сблъсква с техния неравен старт. Не всички деца, в зависимост от социокултурната или семейната среда, са в състояние да се приспособят и да се възползват в еднаква степен от обучението. Всъщност именно на децата от по-проблемни семейства, на които им е трудно да общуват и да се сближават, детската градина може да окаже най-благотворно влияние.

Тя е полезна за всички, но за децата, които имат трудности при общуването или приспособяването, е необходима. Различни изследвания доказват, че колкото по-голям е броят на годините, прекарани в детската градина (до четири години), толкова по-малка е възможността детето да повтаря класове от началния курс. Затова никога не трябва да пренебрегваме социалната и превантивната роля на предучилищните заведения. Нейната цел е да ограничава неравенствата (после ще бъде късно), независимо че, за жалост, детската градина невинаги разполага със средства, кадри или помещения.