Заявление за отсъствия

Заявление за отсъствия

Подаването на заявлението да стане най-късно до 20.06.2020г.