Нормативни документи

Инфо 136 - детска градина

​Лични данни

​Приложение 1 - Карта на услугите

​Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги

 

​Стратегия за развитие от 2016г. до 2020г

 

​Правилник за Обществения съвет​

 

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.06.2019г.

 

ДГ "Космонавт" Пловдив - БЮДЖЕТ 2019 година

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.03.2018г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.06.2018г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.09.2018г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.12.2018г.

 

ДГ "Космонавт" Пловдив - БЮДЖЕТ 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.03.2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.06.2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.09.2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.12.2017г.

 

ДГ "Космонавт" Пловдив - БЮДЖЕТ 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.03.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.06.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.09.2016г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.12.2016г.

 

ДГ "Космонавт" Пловдив - БЮДЖЕТ 2015 година

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.03.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.06.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 30.09.2015г.

Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Космонавт" Пловдив към 31.12.2015г.