Профил на купувача

Тук можете да проследите информацията и документите, свързани с обществените поръчки

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебната2019г./2020г

 

Заповед N РД-09-328/20.06.2019 за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"