За нас

В нашата детска градина работят хора, които обичат децата и професиите си, които проявяват толерантност, загриженост, зачитат достойнството и уважават правата на децата.

В нашата детска градина децата се чувстват радостни и щастливи, разбрани и подкрепени.

В нашата детска градина децата играят и общуват, развиват своите способности, овладяват знания за себе си и света около тях, съпреживяват и разбират различните.

В нашата детска градина се гарантира личностното, емоционалното, социалното и здравно физическото развитие на детето.

В нашата детска градина обединяваме усилия съвместно с родителската общност с цел споделяне отговорността за децата.

За нас децата са общата ни голяма надежда за бъдещето.

Ние сме хората, които посвещаваме цялото си време и усилия за това, децата да навлязат в живота с обичта, мъдростта и самочувствието, което сме имали да им дарим.

Не можем да заместим родителите и семейството, не можем да дадем традициите на рода, но можем да им предложим доверие, уважение и приятелство. Можем да вярваме в тях и в способностите им да учат и да растат. Можем да поощряваме техните таланти и интереси и да окуражаваме всяка тяхна малка или голяма крачка по пътя им.

Copyright © 2015 - 2021 Космонавт