Мисията на ДГ

Да поставим основите на личностното развитие на децата като граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност.

Да стимулираме творчеството и въображението на детето.

Да възпитаваме децата в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните различия.

Да отстояваме значимостта на детската градина като необходима среда за пълноценно развитие на децата от предучилищна възраст.

Да постигнем оптимална училищна готовност за всяко дете.

Благодарствено писмо от родителите на децата от I A група " Бръмбарчета"

Copyright © 2015 - 2021 Космонавт