Обучение

 

Обучение на тема "Как да работим с родителите - стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството"

 

Обучение на тема "Електронни платформи в образованието"

 

Дизайн мислене за отворено обучение

Copyright © 2015 - 2022 Космонавт