Цели

Да осигурим условия за цялостно изграждане на детската личност.

Да стимулираме творчеството и въображението на всяко дете.

Да осигурим на детето самочувствието, че е ценено, обичано, значимо, уникално.

Да постигнем максимално развитие на възможностите и потенциала на всяко дете - физически, умствено, нравствено и социално.

Да превърнем малките деца в разумни, талантливи, добри, отзивчиви, отговорни и възпитани хора, които са бъдещето на нацията.

Постигаме тази цели, чрез постоянните грижи на целия персонал, съдържателни и разнообразни дейности за интегриране на детската активност, създаване на уют, добро взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Copyright © 2015 - 2021 Космонавт